Materiały

Slider

Interaktywna Platforma Językowa
MyEnglishLab – GRATIS !

MyEnglishLab to innowacyjne rozwiązanie online do nauki języka, wykorzystujące metodę blended learning, podnoszące efektywność nauki oraz zwiększające atrakcyjność i wygodę kursu językowego.

MyEnglishLab daje możliwość stałego kontaktu ze swoim lektorem poza lekcjami, innowacyjnego sposobu pracy własnej, w dowolnym miejscu, na dowolnym urządzeniu (komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) – wykonywania ćwiczeń gramatycznych oraz leksykalnych z natychmiastową informacją zwrotną o popełnianych błędach, dostęp do fiszkoteki (zbioru słownictwa poznawanego w trakcie kursu) oraz zadań przygotowywanych przez lektora.

MyEnglishLab również pozwala lektorowi na monitorowanie samodzielnej pracy ucznia, przekazywanie zadań, do których uczeń ma dostęp natychmiast, kontakt z uczniem oraz podawanie uczniowi informacji zwrotnej nt. ewentualnych błędów, tempa pracy, tak, by nauka była jeszcze bardziej efektywna.

Dla naszych Uczniów podręcznik oraz Interaktywna Platforma Językowa MyEnglishLab GRATIS !

Partnerem dydaktycznym Szkoły Językowej TUTORIA jest renomowane Wydawnictwo PEARSON