Tutoria
for Business

Slider

Kursy językowe

Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie stworzyliśmy ofertę kursów języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego dla Klienta biznesowego w pełni uwzględniającą specyfikę branży, indywidualne oczekiwania i preferencje Klienta oraz predyspozycje uczniów.
Dla Klientów biznesowych prowadzimy zarówno zajęcia indywidualne one-to-one jak i zajęcia w małych grupach, na wszystkich poziomach zaawansowania, oferując najwyższe standardy nauki języków obcych.

Kompleksowa obsługa

Klientom biznesowym oferujemy nie tylko samą naukę języka obcego, ale „kompletny produkt” od przeprowadzenia bezpłatnej diagnozy poziomów językowych, przez przygotowanie dedykowanego danemu Klientowi programu kursu wraz z określeniem metody monitorowania postępów poszczególnych uczniów, aż po szczegółowy raport ewaluacji na koniec kursu.

Dojazd do Klienta

Zajęcia odbywają się w siedzibie firmy Klienta, co pozwala wyeliminować utratę cennego czasu uczestników kursu, związaną z dojazdem na kurs językowy. Dzięki mobilności naszych lektorów oferujemy zajęcia z dojazdem do firm na terenie Gdańska, Sopotu, Gdyni oraz okolic Trójmiasta. Terminy zajęć ustalane są indywidualnie, w zależności od preferencji Klienta i możliwości uczestników kursu.

 

Profile kursów dla Firm

  Oferujemy kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego .

 • Kursy ogólne, pozwalające na kontakt z językiem obcym, doskonalące słownictwo i gramatykę, rozwijające umiejętność mówienia, czytania i pisania.
 • Kursy konwersacyjne doskonalące umiejętność swobodnego komunikowania się w języku obcym. Poprawiają słownictwo, uczą języka formalnego, ale także potocznego, pomagają przezwyciężyć tzw. „opór przed mówieniem”.
 • Kursy specjalistyczne, osadzone w specyfice branży Klienta, umożliwiające naukę zwrotów i słownictwa charakterystycznego dla danej dziedziny i specjalizacji.

Prowadzimy kursy specjalistyczne na wszystkich poziomach zaawansowania dla:

 • branży technicznych (m.in. budownictwo, przemysł stoczniowy, elektryczny, przemysł maszynowy)
 • lekarzy i pielęgniarek (m.in. dedykowane kursy dla stomatologów)
 • księgowych i specjalistów z branży finansowej
 • prawników
 • branży logistycznej
 • oraz kursy języka biznesowego

Audyt językowy

Czym jest audyt językowy?

Audyt językowy jest produktem stworzonym z myślą o Klientach biznesowych, którym zależy na:

 • ocenie aktualnego poziomu językowego prezentowanego przez pracowników Firmy, zarówno w zakresie ogólnej znajomości języka jak i znajomości języka branżowego, specyficznego dla zajmowanego stanowiska, zakresu obowiązków itp.
 • oznaczeniu potencjału językowego pracowników z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji
 • opracowaniu najbardziej optymalnej strategii nauki języka obcego w Firmie uwzględniającej profil kursu, częstotliwość zajęć, okres trwania kursu.

Korzyści z przeprowadzenia audytu językowego

Audyt językowy pozwala zoptymalizować proces nauki języka obcego w Firmie, a co za tym idzie niesie za sobą wymierne korzyści finansowe i oszczędność czasu. Audyt przeprowadzany jest przez doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów w zakresie nauki języków obcych, za pomocą dedykowanych narzędzi gwarantujących najwyższe standardy oceny, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu pracowników audytowanej Firmy.

Lektorzy

Stawiamy na kwalifikacje

Zespół lektorów Szkoły Językowej TUTORIA to wykwalifikowani nauczyciele, doświadczeni specjaliści w dziedzinie nauczania języków obcych, większość z nich to magistrowie studiów filologicznych. Wykształcenie i odpowiednie kwalifikacje lektorów są jednym z naszych priorytetów, bo dzięki nim możemy oferować naszym Uczniom kursy językowe na najwyższym poziomie.

Motywacja, motywacja, motywacja!

Celem każdego kursu jest podniesienie kompetencji językowych ucznia, zgodnie z przyjętym programem kursu. Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest utrzymanie motywacji ucznia na odpowiednio wysokim poziomie, co jest możliwe dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu naszych lektorów, potrafiących zachęcić każdego ucznia do efektywnej nauki.

Specjalizacja lektorów

Wśród naszych nauczycieli są lektorzy specjalizujący się w kursach business english, kursach dla branży stoczniowej, kursach dla lekarzy, stomatologów, legal english i wielu innych.

Materiały

Partnerem dydaktycznym Szkoły Językowej TUTORIA jest renomowane Wydawnictwo PEARSON

Podręcznik oraz Interaktywna Platforma Językowa GRATIS !!!

Każdy z naszych Uczniów w ramach kursu otrzymuje GRATIS pakiet materiałów w postaci podręcznika oraz dostępu do interaktywnej platformy językowej (j. angielski) – innowacyjnego rozwiązania online do nauki języka, wykorzystującego metodę blended learning, podnoszącego efektywność nauki oraz zwiększającego atrakcyjność i wygodę kursu językowego.

Podręczniki tworzone przez specjalistów

W naszych kursach wykorzystujemy wyłącznie materiały dydaktyczne (podręczniki, ćwiczenia, tablice interaktywne,) tworzone przez doświadczonych autorów – praktyków języka pod bacznym okiem doświadczonych metodyków nauczania języków obcych.

Materiały dydaktyczne dopasowane do potrzeb ucznia

Do każdego profilu kursu (kursy ogólne, kursy specjalistyczne, kursy konwersacyjne) oraz na każdym poziomie językowym starannie dobraliśmy dedykowane pozycje, tak by były one jak najpełniej dopasowane do oczekiwań, predyspozycji i możliwości każdego ucznia oraz gwarantowały najwyższy komfort i efektywność kursu.